Älvsborgsbron genomgår omfattande renovering

Älvsborgsbron i Göteborg renoveras. Foto: Christian Badenfelt/Trafikverket

Den omfattande renoveringen av Älvsborgsbron är i gång nattetid. Under den tiden stängs två av sex körfält av helt liksom den ena gång- och cykelbanan. Eftersom 70 000 bilar passerar bron ett vanligt dygn då reparationer inte sker, är omfattande trafikstörningar att vänta under intensiva perioder som morgon och kväll.

För att störa trafiken så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt. Arbetena utförs av tre skift som har sina avdelade uppgifter och tider. När det ena skiftet är klara med sina moment lämnar de arbetsområdet och nästa skift startar sin ordinarie tid. Därför kan det uppstå korta perioder då inget arbete utförs. En del arbete sker under brobanan. De arbetena syns inte heller för de som kör på bron, men de pågår!

– Under de här månaderna vill vi få ner trafiken med minst en tredjedel - helst mer, säger Bertil Hallman, planeringsansvarig vid Trafikverket till GP.

Problemet är alla Volvoanställda som kommer med bil söderifrån och vanligtvis kör över bron. Inblandade aktörer minska trafiken till och från Volvo med cirka 1 000 bilar per dygn. Flaskhalsen är att man inte har tillräckligt med p-platser - med en månad kvar till avstängningarna på bron finns på sin höjd tillgång till 250 platser.