Varbergstunneln i intensiv byggfas

Projekt Varbergstunneln lägger i nästa växel. Foto: Trafikverket

Nu lägger projekt Varbergstunneln i nästa växel och går in i en intensiv byggfas. Under våren kommer Trafikverket bland annat att börja spränga, sponta och borra för att förbereda för bergtunnel, betongtunnel och tråg i Lassabacka, centrum och Breared.

– Resultatet blir ett nytt dubbelspår som går i en tunnel under Varberg. Det är en viktig pusselbit mot en bättre miljö och mer hållbara resor och transporter i Sverige, säger Mathias Wärja Trafikverket och projektchef för Varbergstunneln.

I mitten av mars börjar Trafikverket spränga ovan mark i Järnvägsparken för servicetunneln och därefter under mark från slutet av april. Då sprängs bergtunneln, tågtunneln, som ska gå under centrala Varberg.

Samma period börjar Trafikverket också att spränga på vårt arbetsområde i Breared. Inledningsvis kommer vi att spränga ovan jord för att förbereda för bergtunnelns södra mynning. Arbeten pågår också med godsbangården i Lassabacka, nya Getteröbron och betongtråget norr om stationshuset. Trafikverket gör tillfälliga trafiklösningar och sätter upp skyltar.

– När vi arbetar är ett av våra mål att göra smidiga lösningar så att det fungerar för de flesta som ska fram eller bor nära våra arbetsområden, säger Mathias Wärja.