Trafikverket bygger om hållplatser i Gävleborg

Cirka 300 busshållplatser i Gävleborgs län förbättrats. Foto: Trafikverket

Trafikverket har byggt om flera hundra hållplatser i Gävleborg för att ge resenärerna en smidigare och tryggare resa. Höjda plattformar för att underlätta klivet upp på en buss är en av flera åtgärder. För att fler ska välja att resa kollektivt har cirka 300 busshållplatser i Gävleborgs län förbättrats, och fler ska byggas om det kommande året.

Nya hållplatsfickor har byggts, och gamla hållplatsfickor har förlängts och breddats. Det ökar säkerheten både för trafikanterna och bussarna som ska köra in och ut, och för resenärerna som väntar på sin buss. En del hållplatser har fått väderskydd och belysning, och pendlarparkeringar har byggts för att underlätta för pendlare på landsbygden.

– Om fler väljer att resa kollektivt gynnas både resenärernas ekonomi och miljön. Vi fortsätter nu framåt med att förbättra fler busshållplatser i Gävleborg, säger Felicia Dahlin, projektledare på Trafikverket.

Vid ett stort antal hållplatser har plattformar höjts så att det blir lättare att kliva på och av en buss. För att ytterligare underlätta för personer med funktionsvariation har plattformarna fått ledstråk för synskadade, med taktila plattor.

– Att förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiken är en högt prioriterad fråga i Region Gävleborg och det finns många olika åtgärder att jobba med. Dessa satsningar ökar tillgängligheten och komforten för alla resenärer, vilket är mycket viktigt för att fler ska kunna och vilja resa med kollektivt, säger Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande i hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.