Norrbottens största pendlingssträcka blir mötesfri

Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor.. Foto: Trafikverket

Trafikverket genomför ett första spadtag för att markera att man nu börjar med ombyggnationer på den sista delen av Norrbottens största pendlingssträcka, väg 97 Luleå-Boden.  När arbetet är färdigt kommer kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden vara mötesfri.

Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor. En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen. Vägen är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn.