Underhållsarbetet på Ölandsbron i slutskedet

Underhållsarbetet på Ölandsbron är snart färdigt. Arkivbild

Det omfattande underhållsarbetet på Ölandsbron är snart färdigt, men det kvarstår en del arbete under våren. Underhållsarbetet på bron har pågått sedan 2017, och är en del i att säkra dess livslängd och trygga resor mellan Öland och fastlandet. Nu är underhållsarbetet inne på upploppet.

Nu inleds en första etapp av vårens arbete, och den kommer påverka trafiken på bron i cirka tre till fyra veckor. Ett körfält kommer vara öppet i vardera riktningen; alltså ett i riktning mot Kalmar och ett i riktning mot Öland.

– Precis som flera gånger tidigare under det här stora underhållsarbetet behöver vi stänga körfält för att göra de åtgärder som krävs. Vi förstår såklart om många bropendlare är trötta på oss efter att vi stört trafiken på bron de senaste åren, men nu kan vi verkligen se mållinjen framför oss i det här arbetet. Och de senaste årens underhållsarbeten har utan tvekan gett oss en ännu tryggare och starkare Ölandsbro, säger Johan Wesley, projektledare på Trafikverket.

Arbetet på bron fokuserar på att stärka brons rörliga delar i högbrodelen, de så kallade pendellagren. Samtidigt kommer lådbotten förstärkas med betonggjutning inne i bron, och för att göra det behöver körfält stängas för att så mycket som möjligt minska den belastningen och de vibrationer som trafiken skapar.