Nytt läge för Nobel Center

Ny markanvisning för Nobel Center. Bild: Dbox/Foster and Partners/Stockholms stad

Stadsgårdskajen vid Slussen är den plats som Nobel Center ska ligga på. Det meddelade Stockholms stad och Nobelstiftelsen idag vid en gemensam pressträff.

Exploateringsnämnden föreslås fatta beslut om en tidig markreservation för Nobelstiftelsen och fastigheten Södermalm 7:87 längs med Stadsgårdskajen, inom befintlig lagakraftvunnen detaljplan för Slussen.

Stadsgårdsleden kommer att börja överdäckas 2023 vilket innebär att byggnationerna av Nobel Center kan påbörjas 2025/2026. Den beräknade byggtiden är två år. Vem som blir arkitekt för den nya byggnaden är ännu inte klart.

Nobel Centers nya placering möjliggörs genom en överenskommelse med Atrium Ljungberg som lämnar tillbaka sin markanvisning för Södermalm 7:87 och erhåller markanvisningar för handelsplats Slussen hotell vid Slussen och Pisa med bostäder och kontor samt garage i Hagastaden samt Sandhagen i Slakthusområdet med kontor och hotell.