Start för Vikenförbindelsen,i Karlstad

Bilden visar var det kommer pågå arbete med Vikenförbindelsen. Karta: Karlstads kommun

Nu tar Karlstads kommun ett första spadtag för Vikenförbindelsen, ett infrastrukturprojekt som ska leda bort trafiken från Hamngatan och främja hållbart resande. Ombyggnationen av sträckan går ut på att förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Karl IX bro.

Men Vikenförbindelsen är mycket mer än bara en bilväg och det läggs stor vikt vid att förenkla resandet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Kommunen har beviljats ett bidrag på upp till 155 miljoner kronor av staten i form av stadsmiljöavtal. Statens syfte med stödet är att uppmuntra effektivare kollektivtrafik samt goda och hållbara stadsmiljöer.