Sverige och Turkiet erbjuds delta i stora ukrainska infrastrukturprojekt.

Ukrainas president Zelensky besöker olika infrastukturprojekt. Här bekantar han sig med utvidgningen av oljehamnen i närheten av Odessa. Foto: Presidentens hemsida, Presidents Office

Ukrainas president Zelensky erbjuder turkiska företag att delta i stora ukrainska infrastrukturprojekt.

- En av våra prioriteringar är storskalig modernisering av vår infrastruktur, inklusive vägar, flygplatser, hamnar, lanseringen av flodtransport. Vi har presenterat de första anbuden för koncession av företagen Olvia och Kherson. Vi förbereder också nya anbud för ukrainska flygplatser och hamnar samt koncessionsprojekt för vägar, förklarade Zelensky nyligen angående de befintliga investeringsmöjligheterna, enligt Interfax-Ukraina.

Det är dock inte bara Turkiet som deltar i olika projekt i Ukraina. Svenska Sida har varit en långsiktig partner till Ukraina sedan 1995. Mot bakgrund av den ryska aggressionen mot Ukraina har Sida ökat stödet till de krisdrabbade områdena i Donetsk och Lugansk oblast och bidragit till att stärka samordningen av humanitära insatser.

Under 2014-2020 uppgår reformsamarbetet med Ukraina till cirka 175 miljoner euro. Det gör Sverige till den sjunde största givaren i landet. Sverige stödjer också reformer i Ukraina genom Europeiska unionen.

Sidas stöd ska förbättra lagstiftningen för företag, särskilt små och medelstora, med särskilt fokus på Ukrainas associeringsavtal med EU. Det handlar till exempel om att reformera banksektorn, bidra till innovation och entreprenörskap, stödja jordbruksexport till EU och förbättra lagstiftningen för att få en ekonomisk tillväxt som är rättvist fördelad i samhället och skapar möjligheter för alla. Förutom projektstöd ger Sida bidrag till ekonomiska tankesmedjor, och till Kyiv School of Economics och Beetroot Academy.

Sida stödjer Ukrainas ansträngningar för att efterleva EU:s förordningar och internationella avtal om miljö, klimat och energi. Insatserna ska till exempel bidra till att allmänheten, näringslivet och det civila samhället tar ett större ansvar för miljön.

Sida bidrar till att mobilisera och stärka människor i de mest drabbade områdena så att de kan delta i beslutsfattandet, och ställa de ansvariga till svars när de kränker mänskliga rättigheter.