Hamnbanan i Göteborg byggs ut

Hamnbanan i Göteborg får dubbelspår. Foto: Trafikverket

Att frakta gods på järnväg är klimatsmart och hållbart. Därför bygger Trafikverket ut Hamnbanan i Göteborg med dubbelspår, så att mer gods kan lyftas från väg till järnväg. I dag byggstartas den tredje planerade etappen mellan Eriksberg och Pölsebo.

Mycket av det långväga exportgodset består av svenska basindustrivaror som stål, papper och trä. Detta fraktas ofta från Sveriges inland och ostkusten till Göteborgs hamn för vidare transport sjövägen. Behovet av järnvägstransporter till och från hamnen fortsätter att öka.

– År 2024 är utbyggnaden av Hamnbanan klar. Då har kapaciteten ökat väsentligt och ännu mer gods kan lyftas från vägarna till miljösmarta och hållbara transporter på räls – ett godståg kan ersätta minst 30 långtradare, säger Björn Ållenberg, projektledare för Hamnbanan.

Två av tre etapper i projektet är avslutade, nu återstår etappen mellan Eriksberg och Pölsebo. Det är en knappt två kilometer lång sträcka där nya dubbelspår byggs, varav 1,1 kilometer läggs i tunnel. Förutom att mer gods kan lyftas från väg till järnväg blir transporterna säkrare och närmiljön lite tystare då de nya spåren byggs i en tunnel. Det blir även lättare att ta sig fram i området och mark frigörs så att Göteborgs stad kan fortsätta växa med fler bostäder.