Första salvan sprängd för nya Skurubron

Byggandet av den nya Skurubron är igång. Foto: Trafikverket

Nu har den första sprängningen för den nya Skurubron.

– Det känns bra att vi är igång med byggandet, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Sprängningarna för den nya bron kommer att pågå under hela 2020. Det innebär att trafiken över bron kommer att stoppas på fasta tider när det sker sprängningar. Trafiken kan då stå still i upp till tio minuter.

– Vi är medvetna om att arbetet kan uppfattas som störande av boende i närområdet samt av trafikanter som påverkas när trafiken stoppas. Vår ambition är dock alltid att störa så lite som möjligt, säger Åse Wallin.

Den nya bron beräknas öppna för trafik hösten 2022. Då startar arbetet med att bygga om den nuvarande Skurubron till en gång- och cykelväg samt lokalgata. Den ombyggnaden är klar hösten 2024.