Greater Copenhagen agerar för sydsvenska infrastrukturen

Presidiet för Greater Copenhagen: Heino Knudsen (S), Frank Jensen (S), Mikaela Waltersson (M) och Carl Johan Sonesson (M).

För att underlätta vidare samarbete i Öresundsregionen har två danska och två svenska regioner bildat samarbetsorganet Greater Copenhagen. Samarbetet består av 85 kommuner och fyra regioner: Skåne, Halland, den danska huvudstadsregionen och Region Själland.

Greater Copenhagen är mer än en tjusig slogan och ett platsvarumärke för internationell marknadsföring, det är också ett praktiskt samarbete som bland annat tar fram gemensamma prioriteringar i den statliga infrastrukturen för såväl vägar, järnvägar som bredband, liksom på en gränslös kollektivtrafik. Målet är att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion av hela Sydsverige och Själland.

Under fredagen besökte Greater Copenhagen presidium (formandskap) Stockholm för att markera det gemensamma samarbetet. Man hade möten med bland infrastrukturdepartementet, SJ, LO, Svenskt näringsliv och ett antal svenska riksdagsledamöter.

— Vi fick tillfälle att understryka behoven av fungerande vägar och järnvägar i Öresundsregionen, säger Carl Johan Sonesson (M). Vi prioriterar Södra stambanan, Västkustbanan och Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad. Det är nu också dags att ta beslut om nästa förbindelse över Öresund, den mellan Helsingborg och Helsingör.