Skanska bygger stor trafikplats i New York City

Hunts Point i Bronx Foto: Jim.Henderson

Skanska har, som en del av ett joint venture med Ecco III, tecknat avtal med New York State Department of Transportation om att förbättra framkomligheten för kommersiella fordon till och från Hunts Point Peninsula i Bronx, New York City, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka 2,7 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet kommer att bygga om och förbättra flera vägar för att underlätta framkomligheten för de 78 000 fordon som färdas till och från Hunts Point Peninsula varje dag. Dessutom genomförs uppgraderingar av omgivande vägar, påfarter och broar.

Skanska kommer också att ersätta en gångbro samt bygga en ny gemensam väg för fotgängare och cyklister. Tillsammans med de nya lösningarna för kommersiella fordon kommer det att bidra till ökad säkerhet för bilister, fotgängare och cyklister.

Konstruktionsarbetet pågår och kommer att fortsätta in i 2023.