Umeå kommun redo för vintern

Snöröjning av gång- och cykelväg i Broparken. Fotograf Fredrik Larsson

Umeå kommun är redo med personal, maskiner och utrustning för att sköta snöröjning och sandning i vinter så bra som möjligt utifrån de resurser vi har. Många måste hjälpas åt för att vägarna ska vara framkomliga och trafiken säker; kommunen, fastighetsägare och trafikanter.

– Halkan och snön kommer förr eller senare. Vi är beredda och kommer att göra vårt bästa för att vi alla ska kunna ta oss fram på ett säkert sätt även i vinter. Trots att förra vintern var mycket snörik upplevde vi en god förståelse för arbetet med snöröjningen från alla. Vi vill passa på och tacka för det och vi hoppas på fortsatt gott samarbete. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Umeå skapa så bra förutsättningar som möjligt för en trafiksäker och framkomlig vinter, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Tekniska nämndens krav på besparingar innebär att standarden på vinterväghållningen kommer att sänkas något. Det kommer att märkas mest på kvällar och nätter. Kommunen kommer att prioritera de hållbara färdsätten så att dessa får så liten påverkan som möjligt. Snöröjarna kommer att åtgärda de prioriterade gång- och cykelvägar och gator först, sedan övriga gator och gång- och cykelvägar. Efter det plogas busshållplatser, övergångsställen och därefter genomförs åtgärder för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.