Utför bro- och tunnelunderhåll med banbrytande bildanalys

Medelåldern för en strukturellt brist är 62 år. Foto: Dynamic Infrastructure.

New York och Tel Aviv baserade uppstartföretaget Dynamic Infrastructure lanserar världens första digitala lösning som gör det möjligt för bro- och tunnelägare att skapa en visuell diagnos sina objekt. Systemet tillhandahåller levande, molnbaserade 3D-vyer över bron eller tunneln och varnar automatiskt när förändringar upptäcks och innan problemen utvecklas till storskaliga fel.

– Världen står inför en infrastrukturkris, säger Saar Dickman, medgrundare och vd för Dynamic Infrastructure.

– Specifikt representerar brister och tunnlar en allvarlig infrastrukturutmaning i USA och världen över och deras dåliga skick leder till miljoner i oplanerade utgifter. Att försöka reparera Amerikas bristfälliga infrastruktur utan att anta ny teknik fungerar inte.

Medelåldern för en strukturellt brist är 62 år. Mer än 38 procent av amerikanska broar har identifierat reparationsbehov. Uppskattade kostnader för att utföra de identifierade reparationerna för alla 235 000 broar är nästan 171 miljarder dollar. Reparationstakten 2018 minskade jämfört med 2017 och därför varnar man nu för att det i denna takt kommer att ta 80 år att  reparera USA:s broar.