Ombyggnaden av Olskroken påverkar tågtrafiken

Mer än 600 tåg per dygn passerar Olskroken. Foto: Trafikverket

En viktig fas i ombyggnaden av knutpunkten Olskroken närmar sig. Nya växlar och spår ska på plats mellan vecka 42 och 44. Det kommer att märkas i omgivningen och tågtrafiken kommer att påverkas. Mycket ska stämma när avancerade moment ska utföras mellan 17 oktober  3 november. Arbetet kommer att pågå dygnet runt. Det som kan uppfattas som störande är spontning, pålning och spårriktning.  

– Det krävs en minutiös planering eftersom många moment ska utföras under en så kort period, säger Jenny Karlsson projektledare för Olskrokens planskildhet. 

Arbetena kommer också att påverka tågtrafiken som passerar Olskroken, till och från Göteborgs central torsdag 31 oktober till söndag 3 november.

–  Trafiken kommer att reduceras under denna period och i många fall ersättas med buss, säger Madelene Frödell, chef för avdelningen Trafik på Trafikverket. Det påverkar till exempel tåg mellan Stockholm och Göteborg. Vi rekommenderar att man kontaktar sitt tågbolag för detaljerad information om sin resa. Anledning att vi gör detta under höstlovet är att pendlingstrafiken inte är lika omfattande som vanligt, fortsätter Frödell. 

Det blir en bättre järnväg när den högtrafikerade och hårt belastade järnvägsknuten Olskroken byggs om. Här kör fjärr- och regiontåg, pendeltåg och godståg in och ut ur Göteborg. Mer än 600 tåg per dygn samordnas.

– Det är inte bara in till Göteborgs central som det blir mer plats att köra tåg på, detta är Västsveriges knutpunkt och i förlängningen får hela landet nytta av moderniseringen, säger projektledare Jenny Karlsson.