Marieholmstunneln börjar bli färdig

De största arbetsmomenten är avklarade i Marieholmstunneln. Foto: Trafikverket

Från Röde orm, Partihallsförbindelsen och E45, kan man nu se in i mynningen på Marieholmstunneln. En tunnel som går i samma färg invändigt som Röda orm. Tunneln kommer att avlasta för tusentals människor i trafiken varje dag och blir en viktig länk i Göteborgs trafiksystem.

Tunneln kanske ser klar ut och de mest dramatiska arbetsmomenten är avklarade. Men en hel del arbeten kvarstår. Ett av dem är att riva rörsponten. Rörsponten rivs för att trågväggarna ska kunna gjutas ihop med tunnelväggarna så att det blir en enhet. Rivningen är komplicerad dels för att de 32 rör som ska kapas av med 15 meter väger cirka 15 ton. En robot skär av varje rör under tunnelns botten och därefter lyfts de bort med kran.

– Hela spontväggar i den här enorma storleken är unikt men det krävdes på grund av det stora omgivande trycket från vattnet och leran, berättar Jan Bengtsson, byggledare Marieholmstunneln.

Famåt mot hösten bygger Trafikverket klart Tingstadsmotet och anslutningarna till Marieholmstunneln. Man börjar bygga ett extra körfält mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet. Samtidigt förbättras bullerskyddet för boende på västra sidan av E6, mot Bäckebolsmotet.

Alla betongarbeten med Marieholmstunneln blir klara under hösten och man börjar asfaltera och linjemåla inne i tunneln. Därefter kommer arbeten med el, belysning, VVS, trafikstyrning, säkerhetssystem, kameror och ventilation inne i tunneln.