Trafikverket drar igång förberedande markarbeten för Varbergstunneln

Arbetena med Varbergstunneln påbörjas. Foto: Trafikverket

I Breared, mellan Västkustvägen i väster och Österleden i öster, kommer Varbergstunnelns södra mynning att ligga. Det nya dubbelspåret fortsätter sedan ned mot Vareborg där det ansluter till det befintliga spåret. Nu har Trafikverket dragit igång de förberedande markarbeten som krävs för att arbetet med tunneln och spåret ska kunna påbörjas.

– Nu först börjar vi med att fälla träd och förbereda ytor för det stora etableringsområde som vi kommer att använda oss av i Breared under byggtiden. Hela området stängs sedan av med ett stabilt stängsel, säger Peter Claesson, Implenias områdeschef för arbetena i södra Varberg. 

I samband med att Trafikverket stänger av arbetsområdet i Breared leder man också om motionsspåret i området och cykelvägen från Droppstensgatan och nordöst ut stängs av permanent. Gående och cyklister kommer istället att kunna använda motionsspåret och gång- och cykelvägen utmed Österleden.

Trafikverket anlägger en separat byggväg till arbetsområdet med infart vid korsningen Österleden och Vallinsvägen. Masstransporterna från bygget kommer att gå på Österleden mot väg 153/Värnamovägen och hamnen via Lassabackarondellen.