Trafikverket demonstrerar högvattenskydd för Citytunneln i Malmö

Löpande arbete för att skydda anläggningar mot översvämningar. Arkivbild/Trafikverket

Klimatförändringarna tar sig flera uttryck. Fler stormar med ökad intensitet är ett av dem. På Trafikverket pågår ett löpande arbete för att skydda anläggningar och resande från konsekvenserna av dessa. På onsdagen demonstrerade Trafikverket tillsammans med Malmö stad de högvattenskydd som ska se till att Citytunneln hålls torr vid stigande vattenflöden. Skydden i sig ser kanske inte mycket ut för världen. Men nytta, det gör de.

– Verkligen, har man sett dem ”in action” så vet man, säger Robert Verkerk, projektledare på underhåll i Region Syd.

Skydden köptes in efter stormen Svens framfart 2013. Då steg vattennivåerna i Malmö så pass att det fanns risk att Citytunneln, som går under hela Malmö stad, skulle svämmas över.

– Det var bara 15 centimeter kvar innan vattnet hade forsat ner i citytunneln vid Bagers plats. Citytunneln är ganska unik med tanke på hur den ligger i förhållande till havet. Det krävs inte så mycket för att den ska riskera att svämma över. Därför är det otroligt viktigt att vi hittar rätt sätt att skydda vår anläggning.  säger Robert Verkerk.

Skyddet byggs av en stålställning och träpallar, ovanpå sätts en plastpresenning som håller tätt mot marken genom att en kedja läggs som tyngd. De står emot vattennivåer på 60 centimeter men kan byggas på för högre nivåer. Det finns totalt åtta skydd som vid behov placeras ut vid Anna Lindhs plats, Bagers plats. Posthusplatsen, och Slottsparken.

– För att vi ska ha bästa tänkbara beredskap behöver vi hela tiden ha en dialog. Det handlar om allt från att ta del av väderprognoser och varningar till att ha fungerande varningssystem för exempelvis brunnar.  Vi utvecklar hela tiden vårt samarbete och den beredskapsplan som finns. Tillsammans beslutar vi när tillräckligt mycket indikerar på att det finns en risk, och då sätter vi upp skydden.

Ännu har högvattenskydden inte behövts använda i skarpt läge i just Malmö. Däremot har man vid flera tillfället gått upp i beredskap och lastat skydden för att snabbt kunna köra ut och montera dem på plats.