Trafikverket anpassar hastighetsgränserna på vägarna

Sänkta hastigheter är en effektiv åtgärd för att minska olycksrisken. Arkivbild

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen - ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. - När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Anne- Karin Grönvold, strategisk planerare på Trafikverket.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre.

På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik, under 2 000 fordon per årsmedeldygn.

På lång sikt kan säkra system byggas och på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar.

– Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Anne- Karin Grönvold.