Testar teknik för järnvägens plankorsningar

Trafikverket testar nya bommar. Illustration: Mattias Käll

Trafikverket ska byta bommar och ljud- och ljussignaler vid plankorsningar i hela landet under en period på 25 år. I höst testas den nya tekniken vid åtta plankorsningar.

Trafikverket har omkring 6 500 plankorsningar. Av dessa har 2 770 aktiva skydd med bommar, ljud- och ljussignaler. Inom Trafikverket kallas de för vägskyddsanläggningar. Dessa ska nu stegvis bytas ut från dagens reläbaserade teknik till digital teknik kallad Alex, Automatic Level Crossing.

– Det nya vägskyddet kommer att bidra till att färre personer skadas eller förolyckas, berättas Jonas Suokko, som är projektingenjör på Investering.

Vid gång- och cykelvägar blir ”bomkjolar” standard och det blir lättare att sätta stängsel vid bommarna. På så sätt hindras gående och cyklister från att krypa under bommar eller smita bredvid dem. Tekniken för dagens anläggningar är gammal. Mer än fyra av tio anläggningar har passerat sin tekniska livslängd och det är svårt att få tag i reservdelar.

Trafikverket har upphandlat två systemleverantörer av anläggningen. Under sommaren har projekteringen av anläggningar med erfarenhetsdrift blivit klar. Även den första upphandlingen av entreprenörer som ska installera anläggningarna är slutförd.