Arbetet på Ölandsbron återupptas

Nu fortsätter underhållsarbetet på Ölandsbron. Foto: Trafikverket

Nug återupptas arbetet och under hösten kommer vi att färdigställa elinstallationer, byta pendellager samt kontrollutrustning på högbrodelen. Sedan 2016 genomför Trafikverket omfattande underhållsarbeten på Ölandsbron.

Under våren inleddes den tredje etappen av arbetet där bron fick ny asfalt, nya kantbalkar med katodiskt skydd för att motverka rostning, och nymålade räcken. Dessutom har Trafikverkets entreprenörer arbetat under bron med att byta ut olika konstruktionsdelar. Under hösten fortsätter arbetet och den tredje etappen som beräknas vara klar till jul.

Under några helger kommer arbetet att intensifieras och trafiken att påverkas i större grad. För att skapa en säker miljö under den perioden stängs det ena körfältet i riktning mot Öland av och hastigheten på bron sänks till 50 kilometer i timmen. Dubbla körfält i riktning mot Kalmar kommer att vara öppna.