”Välkommet besked om Västra länken”

Foto: sxc.hu

Umeås kommunledning välkomnar Trafikverkets ställningstagande om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön. – Det är vad också vi förordar. Nu ser vi fram emot att spaden äntligen ska sättas i jorden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Efter att Trafikverket tidigare återförvisat arbetsplanen för Västra länken, har verket i dag meddelat sitt ställningstagande om en lokalisering öster om Prästsjön. Det är det läge som Umeå kommun förordat under flera år, senast som ett förstahandsalternativ i ett samrådsyttrande till Trafikverket i juni 2015.

– Det är positivt att Trafikverket och kommunen är överens, och att projektet åter rullar framåt. Att Västra länken snarast kan öppnas för trafik är en förutsättning för Umeås utveckling, säger Hans Lindberg.

– Jag vill betona vikten av att det inte blir en stadsgata. Vägen måste möjliggöra snabb kommunikation, så att folk vill använda den.

Den trafikavlastning som Västra länken medför skapar förutsättningar för en bättre luftmiljö i centrala Umeå och en fortsatt hållbar stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner (femkilometersstaden). När Västra länken är klar, kan befintliga trafikleder omvandlas till stadsgator, vilket möjliggör blandbebyggelse, transportsnål planering, trafikstyrning, genomförande av parkeringspolitiken och prioritering av hållbara transportslag.

– Västra länkens betydelse kan inte nog betonas. Flera bostadsplaner ligger i vänteläge på grund av att vägen inte är färdigställd. Därför är det glädjande med Trafikverkets definitiva ställningstagande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).