Infracontrol hjälper Trafikverket att få kontroll

Foto: Torbjörn Bergqvist

Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal ITS-utrustningar. Många ingår i anläggningar som tunnlar och trafikstyrningssystem och styrs och övervakas där. För att förenkla och effektivisera förvaltningen av de mindre som till exempel variabla hastighetsskyltar och kövarningssystem har Trafikverket gett Infracontrol i uppdrag att utveckla en ny plattform för styrning, övervakning och datainsamling.

- Man har idag ett antal olika delsystem för att styra, övervaka och samla in data från alla dessa mindre trafikutrustningar. Nu får man ett enhetligt system för hela landet, vilket kommer att underlätta både det dagliga arbetet och anslutningen av nya utrustningar. Den nya plattformen är till stor del baserad på Trafikverkets befintliga delsystem för att man ska kunna återanvända så mycket som möjligt av nuvarande applikationer och lösningar, säger Johanna Einarsson, projektledare på Infracontrol.

Den nya plattformen kallas TUS2. TUS står för Trafikutrustningssystem och tvåan kommer av att det finns ett tidigare liknande system.

Målet är alltså att alla mindre trafikutrustningar som inte ingår i större trafikanläggningar och som är anslutna till andra system, som till exempel i tunnlar, trafikstyrningssystem på motorvägar eller trafiksignalanläggningar, ska anslutas till TUS2.

Plattformen är installerad i Stockholm och i Göteborg, där man redan börjat med att ansluta trafikutrustningarna i västra och södra Sverige.

Det är bland annat systemet för variabla hastigheter på Ölandsbron och på E6 i Halland, trafikomledningssystemen på Svinesundsbron och Uddevallabron, några kövarningssystem i Göteborg och ett större antal system för variabla hastigheter vid landsvägskorsningar, säger Johanna Einarsson.

Syftet med den nya nationella plattformen är att få en enklare och mer enhetlig hantering av de olika trafikutrustningarna.