Umeå östra resecentrum vinner Trafikverkets arkitekturpris

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket

Bland fem finalister har nu Umeå östra resecentrum utsetts till vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2013. Priset delas ut vartannat år för att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastruktur ser ut och fungerar.

I hård konkurrens med flera andra väl genomförda projekt tilldelas Umeå östra resecentrum Trafikverkets arkitekturpris 2013.

Tävlingen avser anläggningar för såväl person- som godstransporter och de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion. Temat för årets tävling var ”Mötesplatsen – trafikanläggning som främjar möten och kontakter mellan människor”. Tävlingsjury för priset är Trafikverkets arkitekturråd. 

– Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor, säger Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket i ett pressmeddelande.

 Syftet med priset är att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastrukturanläggning ser ut och fungerar.