RIA: Fortsatt stort behov av finansiering av rullande materiel i Storbritannien

RIA är språkrör för Storbritanniens järnvägsförsörjningsgemenskap. Med mer än 200 medlemsföretag representerar organisationen en stor del av branschen.Foto: Creative Commons, Credit: ShepherdMedia

När det gäller den brittiska regeringens så kallade "Key Budget- paket" har landets Järnvägsindustriförbund (RIA) krävt att regeringen ska fortsätta och helst öka finansieringen av rullande materiel.

Yrkandet ställs efter regeringens Office of Road and Rails beslut att minska Network Rails begäran om 440 miljoner pund i form av samfinansiering för FoU, ner till 100 miljoner dollar, som helt ska gå till förbättringar av infrastruktur.

- Det brittiska järnvägssystemet består av infrastruktur och rullande materiel. Det är viktigt att stödja och finansiera kontinuerligt båda dessa enheter så att tågen kan hålla tiderna och att passagerarkomforten kan bevaras på fortsatt hög nivå, samtidigt som det gäller att minska kostnaderna för nätverkets operativa del. I nästa kontrollperiod, som börjar i april 2019, finns det finansiella medel för infrastruktur och FoU, men dessa går inte att använda för rullande materiel. Om järnvägsindustrin ska kunna planera och möta regeringens utmaningar när det gäller digitalisering av järnvägsnätet, behövs det verkligen en effektiv och heltäckande finansiering för både infrastruktur och rullande materiel, sade RIA:s chef, Darren Caplan.

Källa: RIA / GRR