Trafikverket satsar på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart

Trafikverkets satsningar på forskning och innovation inom transportområdet är tematiskt uppdelade på sju portföljer, där sjöfart är en. Den så kallade sjöfartsportföljen är för närvarande den största statligt finansierade satsningen på forskning och innovation inom sjöfartsområdet i Sverige. Den omsluter knappt 60 miljoner kronor per år. Foto: Christer Wiik

Under tio års tid satsar Trafikverket 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart. Det sker genom en förkommersiell upphandling som nu inleds. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Trafikverket ansvarar för planering av infrastruktur för alla trafikslag. Dessutom finansierar myndigheten sedan 2013 forskning och innovation inom sjöfartsområdet. I nuläget saknas en långsiktig finansiering för forskning om hållbar sjöfart, som kan bedrivas gemensamt av akademi, industri och offentlig sektor.

Trafikverket ser ett stort behov att stimulera utvecklingen för ett sådant program inom sjöfartsområdet. Det program som ska upphandlas ska tematiskt fokusera på hållbar sjöfart och ta sikte på de tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

En sådan kraftsamling bidrar också till att branschens framtida behov av teknisk och akademisk kompetens säkras.

– Programmet ska involvera alla aktörer, säger Rein Jüriado, ordförande i den styrelse som hanterar sjöfartsforskningen. Till exempel finns det för närvarande bara ett fåtal projekt där hamnar aktivt deltar. Hamnarna har en viktig roll vad gäller att flytta gods till sjöfart från andra trafikslag.

Den förkommersiella upphandlingen är en metod för att skapa konkurrens och en leverantörsmarknad redan i ett utvecklingsskede. Målsättningen är att Trafikverket systematiskt ska använda förkommersiell upphandling som ett verktyg, för att driva på utvecklingen av nya lösningar i transportsystemet.
Källa: Trafikverket