Ny E10 på väg i nya Kiruna

Kiruna får en ny sträckning av Europaväg 10. Foto: Christer Wiik
Nya E10 i Kiruna. Karta: Trafikverket

Trafikverket har nu inlett byggandet av ny E10 genom Kiruna. Vägen ska ersätta den befintliga vägen som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften orsakar. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Kiruna stad står inför stora förändringar. Gruvdriften i området leder till att markytan deformeras och så småningom spricker, och sprickbildningen närmar sig staden. Det gör att delar av Kiruna stad och dess infrastruktur måste flyttas eller omstruktureras.

Trafikverket har nu tagit första spadtaget för en ny, sju kilometer lång sträckning av E10 norr om Kiruna. Den nya vägen ska ersätta den befintliga som förstörs av den sprickbildning som gruvdriften orsakar. Nya E10 ska möjliggöra för nya Kirunas etablering och utveckling i samband med stadsomvandlingen. Byggandet delas in i två etapper och hela den nya sträckan kan öppnas för trafik hösten 2020.
Källa: Trafikverket