Trafikverket bjuder in till seminarium om E6 genom Skåne

E6 i höjd med Landskrona i västra Skåne. Foto: Wikipedia / Jorchr

Åtgärdsvalsstudien för E6 genom Skåne ska vara färdig vid årsskiftet. Många är intresserade av framtiden för E6, och därför bjuder Trafikverket den 24 november in till ett kunskapsseminarium i Malmö om åtgärdsvalsstudien. Det meddelar myndigheten på sin nyhetsportal.  

E6 genom Skåne är ett viktigt stråk för godstrafik och persontransporter, likaså en viktig pulsåder för Skånes regionala pendeltrafik. På grund av den höga belastningen på sträckan genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie av E6 från Trelleborg till Hallandsgränsen, med syfte att minska sträckans störningskänslighet.

– E6 betydelse i regionen märker vi av i vårt arbete. Det finns ett stort intresse för stråket, säger Stefan Berg, utredningsledare för åtgärdsvalsstudien.

I åtgärdsvalsstudien ingår en extern referensgrupp med representanter från skånska kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, bärgningskåren, polis och räddningstjänst. Utredningsgruppen har även en dialog med särskilda intresseorganisationer. För att nå ut till ännu fler med kunskap om hur arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits, vilka problem och brister studien ser längs sträckan och vilka åtgärder som kan bli aktuella, bjuder Trafikverket nu in till ett kunskapsseminarium om åtgärdsvalsstudien den 24 november i Malmö.

– Vi vill skapa en möjlighet för alla som är intresserade att se vad vi gör och kunna ta del av vårt material. Genom att sprida kunskap om vårt arbete hoppas vi öka förståelsen för det.

Studien har bland annat visat att sträckan är hårt belastad av godstrafik, och att även om sträckan inte är överbelastad så finns det delsträckor och tidpunkter då den närmar sig maximalkapaciteten. Projektgruppen har nu börjat forma idéer och åtgärder tillsammans med interna experter och referensgruppen. Fram till 24 november fortsätter arbetet med att summera behov och brister, samt föreslå åtgärder. Utmaningen längs sträckan är att hitta lösningar som förbättrar för både för genomgående nationell och internationell trafik och som samtidigt bidrar till effektivare regionala transporter.

– Åtgärderna ska bidra till att du som trafikant kan planera din resa. Det kan innebära att det under vissa tidpunkter tar längre tid att köra längs E6 än vid mindre trafikerade tidpunkter, men det ska du kunna veta på förhand, säger Stefan Berg.

Målgruppen för kunskapsseminariet är framför allt politiker och tjänstemän i kommunerna längs sträckan, intresseorganisationer och näringsliv.
Källa: Trafikverket

När: 24 november kl 13-16
Var: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö

Läs mer:
www.trafikverket.se/om-oss/nyheter