Trafikverket stödjer utveckling av cykelinfrastruktur i Växjö

Foto: Jochemy

Trafikverket tilldelar Växjö kommun bidrag på 11, 7 miljoner kronor för att uppgradera och bygga nya cykelvägar. Bidraget är ett stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet är att skapa förutsättningar för att fler personer ska cykla eller åka kollektivt.

Till och med december 2018 ska Växjö kommun prioritera och redovisa följande cykelsatsningar:

  • Cykelväg Linnégatan/Sandsbrovägen (uppgraderas)
  • Cykelväg Storgatan/Vaktvägen (uppgraderas)
  • Cykelväg Liedbergsgatan/Kungsgårdsvägen (uppgraderas)
  • Snabbcykelväg Söderleden (fortsatt utbyggnad)
  • Cykelväg Ulriksbergspromenaden (ny)
  • Cykelväg Rottne centrum (uppgraderas)
  • Cykelparkering Växjö stad (uppgraderas)

- Beskedet från Trafikverket gläder oss eftersom det gör att vi får ännu mer kraft i våra satsningar på smidig och säker cykling i staden och på landsbygden, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Bidraget till Växjö kommun är på 11,7 miljoner kronor. Kommunens totala investering uppgår till 23, 4 miljoner kronor.

- Stödet från Trafikverket bidrar i allra högsta grad till kommunens högt uppsatta klimat- och miljömål där tekniska nämnden bland annat ansvarar för att öka andelen resor som sker till fots, med cykel eller genom att åka kollektivt, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden

Under 2016, också inom ramen för Trafikverkets stadsmiljöavtal, beviljades Växjö kommun stöd för att bygga bussfiler på delar av Liedbergsgatan (pågår nu), Storgatan (2017-2018) och Sandsbrovägen (2018).