EU lanserar nya finansieringsformer för infrastruktur

Foto: Pete Linforth/Pixabay

EU bidrar med en miljard euro och hoppas på medfinansiärer

Europeiska kommissionen lanserar ett nytt och innovativt sätt att finansiera projekt för transportinfrastruktur i Europa. Den nya ansökningsomgången kommer att kombinera en miljard euro i bidrag med finansiering från offentliga finansinstitut, den privata sektorn eller, för första gången, Europeiska fonden för strategiska investeringar. Investeringsplanen för Europa är en högsta prioritet för Juncker-kommissionen.

Denna kombination av medel kommer att bidra till att uppnå det dubbla målet att öka investeringarna för att finansiera innovativa, hållbara uppgraderingar transportinfrastruktur samtidigt utveckla de arbetstillfällen som behövs för att sätta infrastrukturen på plats. Utlysningen bidrar till genomförandet av kommissionens strategi för låga utsläpp och energieffektivitet i unionen.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för energi Union Maroš Šefčovič kommenterar:

– Mobilitet i framtiden måste vara ren, kommunicerande och konkurrenskraftig och det kräver nya sätt för finansiering. Dagens uppmaning till förslag är ett viktigt första steg i detta avseende. Vi kommer att bygga på det detta år, i vårt arbete med att genomföra låga utsläpp strategi för rörlighet i Europa.