Förstärkt kollektivtrafik till Södertälje

Köer söderut innan motorvägsbron i Södertälje. Foto: Han Ekestang

Från och med den 15 augusti förstärks kollektivtrafiken till och från Södertälje till dess att reparationsarbetet av motorvägsbron är klar i början av september. Det meddelar Trafikverket.

Det kommer att vara köer och längre restider för södergående biltrafik och ett sätt att undvika det är att välja kollektivtrafiken istället. Trafikverket sätter in gratis pendlarbussar mellan Skärholmen och Södertälje. Dessutom finns det fri pendlingsparkering i Skärholmens centrum och vid Scania i Södertälje. Därifrån kan resenärerna välja att ta pendlarbuss eller ordinarie kollektivtrafik. Skyltar och parkeringsvärdar kommer att finnas på plats och hjälpa resenärerna till rätta. Även SL:s pendeltågstrafik kommer att förstärkas med extra tåg och SJ-tågen till och från Eskilstuna, Nyköping och Linköping/Norrköping kommer att ha extra vagnar.