Startar förberedelser för Varbergstunneln

Vy över stationsområdet i Varberg. Foto: Trafikverket

Från och med den 2 september går de förberedande arbetena inför Varbergstunnelns byggstart igång på allvar. Arbetena i Järnvägsparken tar nu paus under sommaren. Hålet, där provborrningar och provinjektering har pågått de senaste veckorna, kommer att fyllas igen, men området kommer fortsatt att vara omgärdat av byggstaket.

Den 2 september kommer Implenia att börja etablera ett arbetsområde i Järnvägsparken. Anledningen är att i järnvägsparken mynnar servicetunneln ut, från vilken hela tunnelarbetet ska drivas. Förutom arbeten med etablering kommer spont att installeras, jordmassor att schaktas samt berg sprängas. Allt för att komma ner till det så kallade påslaget där själva tunneldrivningen startar.

Samtidigt startar arbeten även i Lassabacka, med etablering inför byggnation av ny godsbangård. Andra arbeten i Lassabacka är omledning av Kattegattleden för att se till att det blir en säker framkomlighet skild från byggtrafiken.Trafikverket startar också med arbeten i Breared. Målet enligt Implenia är att snabbt få till etableringsytor och byggvägar så att man så snart som möjligt kan börja schakta fram tunnelpåslaget i söder.