Mobilaris kontrollerar utmanande industriella miljöer

Dataunderlag i realtid reducerar olyckor. Foto: Mobilaris

Mobilaris Industrial Solutions har fått förtroende att leverera sitt beslutsstödsystem till en förvaltningsanläggning inom Göteborgs Stad. Det kommer att användas i anläggningens mest exponerade miljöer för att förebygga olyckor.
Mobilaris system Mobilaris Industrial Intelligence ger en realtidsvy över personer, maskiner, fordon och utrustning som befinner sig i utmanande industriella miljöer.

Med ett dataunderlag i realtid kan olyckor undvikas och snabba, korrekta beslut kan tas vid nödsituationer. För förvaltningen inom Göteborgs Stad kan informationen användas för att lokalisera arbetare och minimera tiden för evakuering.

– Vi är mycket stolta över att Göteborgs Stad har valt Mobilaris för att höja arbetsplatssäkerheten ytterligare en nivå. Genom användning av ny teknik kan industrier ta ett stort steg mot nollvisionen för arbetsplatsolyckor. Vår verksamhet är byggd på övertygelsen om att alla ska kunna vara trygga och säkra oavsett arbetsbetsplats, säger Andreas Ericson, vdför Mobilaris Industrial Solutions.

Mobilaris skalbara och öppna beslutsstödsystem används idag i olika industrier världen över. Ett resultat av de risker som arbetare inom den industriella sektorn kan utsättas för.