Nu ser man ljuset i Marieholmstunneln

Första titten på Marieholmstunneln. Foto: Trafikverket

Nu har allmänheten fått bege sig ned från hisingssidan och ta en första titt i den unika Marieholmstunneln. Under året har tunneldelarna Tina och Göta fått sällskap av Marie, alla givetvis döpta med en dos Göteborgshumor. Totalt väger de 75 000 ton. Nu ligger tunneldelarna på plats under Göta älv och flyter i leran inbäddade under 170 000 kubikmeter stenmaterial.

Det övergripande syftet med den nya Marieholms-tunneln är att avlasta Tingstadstunneln med 50 000 till 60 000 fordon dagligen. Den 500 meter långa tunneln kommer att ha tre körfält i var-dera riktning. I själva verket skulle kapaciteten kunna passera 100 000 fordon dagligen, men kapaciteten hänger ihop med begränsningar som avfarter, ramper och anslutningar till E6:an och E45:an.

Utanför Marieholmstunnelns mynning pågår arbetet med trafikplats Tingstad, som också ska förbättra trafiksituationen. Trafikplatsen består av vägar, broar, och gång- och cykelbanor som ska anslutas till Marieholmstunneln. Trafikplats Tingstad skall vara klar om ett år. Marieholmstunneln väntas öppna hösten 2020.