Bygger ny bro vid Gamletullsbron i Halmstad

Bygget av nya Gamletullsbron planeras starta i början av augusti. Foto: Halmstads kommun

Halmstads kommun har utsett entreprenör för bygget av nya Gamletullsbron. Det blir företaget Jonab som får uppdraget att ersätta den brandskadade bron. Bygget planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november.

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av den populära gång- och cykelbron över Nissan skadades allvarligt, men efter tillfälliga reparationer kunde bron öppnas för gående redan i februari samma år. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en ny. Under hösten beviljade därför kommunfullmäktige teknik- och fritidsnämnden 11,5 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kunna bygga en ny bro.

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Håkan Björklund (C) ser fram emot invigningen av nya Gamletullsbron.

– Det känns verkligen bra att veta att vi får en ny bro på plats innan jul. Jag vet att många Halmstadbor och besökare saknar Gamletullsbron som den var. Det blir förhoppningsvis en fin julklapp, säger han.

Den 77 meter långa träbron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men självklart byggas med förbättringar. Gångdelen i trä kommer att få halkskydd som fräses in i plankorna och belysningskablarna kommer att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.

Bygget av Gamletullsbron delas upp i olika faser. Nu påbörjas projekteringsfasen där Halmstads kommun och Jonab ska gå igenom en mer detaljerad tidplan och se över kostnaderna än en gång.

– Bron ska ersättas, men det är viktigt att ta tillvara på de delar som klarade sig från branden och som kan återanvändas. De gamla brostöden kommer att leva vidare. Vi kommer även att återanvända den gamla belysningsarmaturen men byta ut ljuskällorna, säger Joakim Hjortmarker.