Peab byter ut två broar som nått teknisk livslängd

Den öppningsbara bron över Almarestäket är en av broarna som ska bytas ut. Foto: Trafikverket

Peab har fått uppdraget att bygga två öppningsbara broar över Almarestäket och Erikssund. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 204 miljoner svenska kronor.

Broarna som ska bytas ut har båda nått sin tekniska livslängd och ska ersättas med två nya. Bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund ligger på gränsen mellan Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun och den andra bron är belägen på väg 841 över Almarestäket på gränsen mellan Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun. På de båda broarna blir körfälten bredare och oskyddade trafikanters säkerhet kommer att förbättras med gång- och cykelbanor.

– Det känns väldigt bra att få vara med och bygga två nya broar och förbättra både trafiksäkerhet och bärighet. Att vi är delaktiga till att vi har säkra och trygga broar är ett viktigt uppdrag för oss som lokal samhällsbyggare och något vi är stolta över. Vi ser redan nu i planeringsstadiet att vi kan hitta många synergier mellan de båda broarna, såsom liknande tekniska konstruktioner, säger Thomas Larsson, produktchef Peab Anläggning.

Projektet är en totalentreprenad och byggstart för de båda broarna förväntas ske under hösten 2021 och stå klara under 2024.