Trafikverket bygger nya Skurubron

Foto: Trafikverket

Trafikverket ska bygga en ny bro över Skurusundet och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När vi är klara blir det lättare för alla trafikanter att ta sig fram, och Nacka och Värmdö kan fortsätta växa. I höst börjar Trafikverket bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När verket är klara med det ska den gamla Skurubron byggas om till lokalväg samt gång- och cykelväg.

Den nya bron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022 och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024. Antalet boende i Nacka och Värmdö fortsätter att öka och det gör också trafiken på väg 222, Värmdöleden. Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält. Med den nya bron kommer trafiken att kunna köra säkrare och i ett jämnare flöde.