Bridgestone EMIA i partnerskap med EVBox Group

Bridgestone vill utöka Europas infrastruktur för laddning med upp till 3 500 installationer av nya laddningsportar. Arkivbild

Bridgestone EMIA har skapat ett partnerskap med EVBox Group för att utöka Europas infrastruktur för laddning av elfordon. Tillsammans med EVBox Group och TSG kommer Bridgestone EMIA att installera upp till 3 500 nya laddningsportar i sitt europeiska detaljhandels- och servicenätverk under de närmaste fem åren. Europas elfordons förare och åkerier får unik tillgång till både Bridgestones nya laddplatser och ett offentligt laddnätverk med över 130 000 laddningspunkter genom en enda lösning.

Bridgestone, en global tillverkare inom däck och gummiprodukter erbjuder lösningar för säker och hållbar mobilitet och EVBox, en ledande leverantör av laddningslösningar för elfordon, tillkännager idag ett nytt, långsiktigt partnerskap för att utöka Europas infrastruktur för laddning med upp till 3 500 installationer av nya laddningsportar i Bridgestones europeiska detaljhandels- och servicenät.

Det femåriga projektet, som är det senaste i Bridgestones stöd för omställningen till elbilsfordon är en del av sitt åtagande för att bidra till att skapa en hållbar framtid kommer att börja i Frankrike och Italien och expandera till Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien och andra europeiska länder.

Bridgestones nya laddningsnätverk kommer att bestå av både normala och snabbladdningsstationer installerade på strategiska platser och kommer att vara tillgängliga för alla elfordons-förare både för privata och åkerier. Snabbladdning kommer att installeras på sträckor med hög efterfrågan för fordon i transit med behov att ladda snabbt.

Partnerskapet kommer att underlättas genom EVBox partner TSG, som är den europeiska ledaren inom tekniska tjänster för mobilitetslösningar kommer att ta en ledande roll när det gäller att utforma, installera och underhålla laddningsinfrastrukturen i Bridgestones europeiska detaljhandels- och servicenät.

Bridgestone ser elbilar som en enorm möjlighet att minska koldioxidutsläppen och göra transporter mer miljömässigt hållbara, särskilt nu när 20 procent av nybilsförsäljningen i Europa år 2025 förväntas vara elbilar.