Göteborg Energi tecknar avtal om ny plattform för laddning av elfordon

Göteborg Energi öppnar laddinfrastrukturen för andra aktörer genom så kallad tredjeparts-roaming. Foto: Göteborg Energi

Göteborg Energi har, efter upphandling, tecknat avtal med det Tjeckiska bolaget Unicorn System om en teknisk plattform för elfordonsladdning. Avtalet innebär att Göteborg Energi framöver kommer att ha en ny plattform för laddning och att det publika laddnätverket kan öppnas för andra aktörer genom så kallad tredjeparts-roaming.

– Det övergripande målet med den nya plattformen är att ytterligare bidra till Göteborgs utveckling av ett elektrifierat transportsystem. Det ska vara enkelt att köra och ladda fordon i staden. Därför är vi glada över att få en plattform som vi kan öppna upp för andra aktörer. Med tredjeparts-roaming slipper elbilsföraren ha många olika appar i mobilen och kan istället välja sin favorit-app för publik laddning, säger Roger Sundemo, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

– Vi på Unicorn är väldigt glada över att, i konkurrens med starka aktörer från hela Europa, ha vunnit den här upphandlingen. Jag är övertygad om att ChargeUp-lösningen kommer att göra det lokala laddningsnätet mer attraktivt, med fler laddpunkter och fler partners. Smart och effektiv laddning av elbilar bidrar till effektivare användning av el och detta är vårt bidrag för att minska koldioxidutsläppen, säger Jan Konrád, Chief Commercial Officer på Unicorn Systems.