Ny elanslutning i Göteborgs hamn

Göteborgs hamns roroterminal med inneliggande DFDS-fartyg vid den nu elanslutna kajplats 712. Bild: Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång. Idag färdigtestas elanslutningen till ytterligare en kaj i hamnen, vilket innebär att fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor. Det ger en potentiell koldioxid om 650 ton per år.

Idag är det en av hamnens mest trafikerade kajplatser – kajplats 712 i Göteborgs hamns roroterminal – som sluttestar sin anläggning för elanslutning. Men för att elanslutning ska fungera räcker det inte med en anläggning på land – även det anlöpande fartyget måste vara anpassat för elanslutning. Rederiet DFDS satsar stort på att anpassa sina fartyg för elanslutning och det är deras fartyg Flandria Seaways som blir först ut att ansluta mot den nya anläggningen.

– En ökad andel av våra fartyg anpassas för att kunna elansluta och det blir därför allt viktigare för oss att hamnarna kan erbjuda anläggningar för elanslutning. Göteborgs hamn har sedan länge varit i framkant när det gäller detta och DFDS ser positivt på den utbyggnad som nu sker, säger Poul Woodall, Senior Advisor Climate & Environment på DFDS.

Nästa elanslutningsprojekt i hamnen initierades redan under förra året, och denna gång är det Göteborgs hamns energihamn som utreds för elanslutning. Projektet är unikt eftersom Göteborgs hamn då skulle bli först i världen med elanslutning av tankfartyg inom explosionsklassad miljö.

Projekteringen och genomförande planeras ske under 2021 och driftsättning förväntas till 2022. Årlig reduktion av fartygens koldioxidutsläpp till följd av elanslutningen beräknas i så fall till 2100 ton. Hamnens förhoppning är att kunna sprida konceptet till andra hamnar och lägga grunden för en standard för elanslutning inom explosionsklassad miljö.

– Vi ser mycket fram emot att fortsätta framåt i det arbetet. Men just idag är vi framförallt glada över att vi äntligen kan sätta ytterligare en anläggning i drift i roroterminalen efter ett bra samarbete med DFDS och terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal, säger Nikol Nielsen Gulis, projektchef Infrastruktur på Göteborgs Hamn.