Inseglingen till Göteborgs hamn fördjupas

Cirka 13 miljoner kubikmeter muddringsmassor skall tas upp ur farleden in till Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs hamn

Mark- och miljödomstolen har meddelat tillstånd till fördjupning och breddning av farleden in till Göteborgs Hamn, kajförstärkning samt utläggning av muddermassor på avsedd plats till havs. Dispensansökan för placering av förorenade massor till havs avslås däremot och dessa måste omhändertas på annat sätt. Beslutet möjliggör att projekt Skandiaportens arbete med att genomföra kajförstärkningar kan starta enligt tidplan.

Vi är medvetna om att domen kan överklagas vilket är ett steg i processen som vi måste avvakta. Men om domen inte överklagas är vår preliminära bedömning att vi nu har möjligheten att påbörja arbetet med kajförstärkningarna, även om det ännu inte är klart hur de förorenade muddermassorna slutligt ska omhändertas, säger Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten på Göteborgs Hamn.

Projekt Skandiaporten kommer att genomföras i flera etapper, allt för att möjliggöra för dagens oceangående containerfartyg att lastas fullt och därigenom nyttja all tillgänglig lastkapacitet vid varje anlöp, vilket inte är möjligt idag. Göteborgs Hamn genomför kajförstärkningen och fördjupning av hamnbassängen. Sjöfartsverket svarar för fördjupningen av farleden och flytt av muddermassor. Om tidsplanen håller kan Skandiahamnen välkomna fullastade oceangående fartyg in till Göteborgs hamn tidigast 2026.

Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Men i takt med att de största fartygen blivit allt större och kräver större djupgående krävs ett större farledsdjup i hamnen.

Idag kan de största fartygen bara anlända till Göteborgs hamn halvlastade, samtidigt som utvecklingen mot allt större fartyg fortsätter. Projekt Skandiaporten möjliggör att Göteborgs hamn kan fortsätta vara den viktiga port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden som hamnen är idag - och därmed säkerställa en effektiv försörjningsfunktion för svensk utrikeshandel och bidra till att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.

Fakta: Skandiaporten

  • Planerad fördjupning: Från 13,5 till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
  • Dimensionerande fartyg: Längd 430 meter, bredd 65 meter och ett maximalt djupgående på 17,5 meter.
  • Kostnad: 2,5 miljarder kronor.
  • Finansiering: Statlig: Drygt 1,2 miljarder kronor. Kommunal: upp till drygt 1,2 miljarder kronor.
  • Muddringsbehov: cirka 13 miljoner kubikmeter.
  • Byggprocess: Om tidsplanen håller byggstart slutet av 2022 och färdigställt tidigast 2026.