Elansluter tankfartyg i ATEX-miljö i Göteborgs Hamn

Elanslutning via anslutningscontainrarna som kommer att anläggas permanent vid kajerna i Energihamnen. Illustration: Göteborgs Hamn

För första gången i världen kommer nu tankfartyg att kunna elanslutas i explosionsfarlig, ATEX, miljö. Actemium Electro har fått förtroendet av Göteborgs Hamn att konstruera en lösning som kommer att tas i bruk i Energihamnen 2023. För att kunna el-ansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn arbetat fram ett nytt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Baserat på detta koncept kommer Actemium att konstruera och arbeta fram en unik lösning, anpassad till att möta de högt ställda kraven.

– En utmaning har varit att hitta en aktör som kan konstruera och installera en lösning som kan elansluta tankfartyg. Projektet går under namnet Green Cable och har som mål att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg i explosionsfarliga miljöer, säger Stefan Strömberg, pressansvarig för Göteborgs Hamn.

– Actemium är mycket hedrade över att än en gång ha fått förtroendet av Göteborgs Hamn, som nu väljer vår OPS-lösning även för tankfartyg i explosionsfarlig miljö. Senast var vi på plats i RoRo-terminalen år 2020, där nu fartygen förses med el via kabel och eliminerar miljöfarliga avgaser och buller från dieselmotorer vid lossning och lastning, säger André Olofsson projektledare OPS-lösningar för Actemium Sverige.

Actemiums entreprenad omfattar projektering, leverans, montage, inkoppling och injustering av berörda anläggningsdelar med tillhörande ritningar, till fullt funktions- och driftfärdig anläggning för landanslutning. De tre anslutningscontainrarna kommer att anläggas permanent vid kajerna i Energihamnen och har designats för att permanent vara i en explosionsfarlig miljö, tack vare ny tekniklösning som garanterar säkerheten.

– Actemium är med från start vid framtagning av bygglovshandlingar samt bygglovsansökning. Eftersom anslutningscontainrarna är placerade i ATEX-område ställer det helt nya krav på vår leverans och en säker kabelhantering mellan land och fartyg, understryker André.

Projektet startar omgående och ska vara färdigställt till slutet av 2023.