Göteborgs hamn växer

Visionsbild över Arendalsområdet i Göteborgs hamn som det skulle kunna se ut efter konsolideringen av roro- och färjeverksamheterna i området. Bild: Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn har förvärvat ett 108 000 kvadratmeter stort område i Arendal i Göteborgs hamn. Syftet med köpet är att möjliggöra en kommande omlokalisering av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler och konsolidera hamnens färje- och rorotrafik till Ytterhamnarna.

– Givet infrastrukturen som är kopplad till Ytterhamnarna, såväl som de befintliga roro- container- och omlastningsterminalerna i området, den pågående utbyggnaden av lager- och logistikparker och inte minst närheten till fordonsindustrin på Hisingen finns det en tydlig logik i att fortsätta konsolidera trafiken hit till hjärtat av godsnavet. Det ger synergieffekter och stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla hela hamnen i hållbar riktning, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Affären mellan Göteborgs Hamn och Platzer verkställdes under torsdagen. Detta efter tidigare beslut i kommunfullmäktige och efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köpet består av den nybildade fastigheten Arendal 764:728, och totalt omfattar det 108 000 kvadratmeter mark, varav kontor- och industribyggnader om 49 000 kvadratmeter, en vattenareal om 69 000 kvadratmeter samt en kaj - sammanlagt till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över att nu kunna genomföra denna affär som både stärker Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet för göteborgarna. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer för att Göteborg fortsatt ska vara Nordens ledande logistiknav med fokus på hållbara mobilitetslösningar på såväl väg som vatten, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Med förvärvet läggs ytterligare en pusselbit på plats i möjliggörandet av en kommande omlokalisering av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler till Arendal. Tanken är att Stena Line, som har tecknat ett inriktningsavtal tillsammans med Göteborgs Hamn, ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027. I och med en flytt kan också den tunga trafiken minska i centrum, samtidigt som centralt belägna ytor kan tillgängliggöras för fortsatt stadsutveckling.