Norconsult prisas för sitt arbete med Mälarbanan

Årets pristagare har utsetts bland leverantörer till Projekt Mälarbanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket delar ut Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 till Norconsult som prisas för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Årets pristagare har utsetts bland de leverantörer som genomför projekteringsuppdrag åt Projekt Mälarbanan för att belysa vikten av att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras redan i planerings- och projekteringsskedet. 

Motiveringen till årets arbetsmiljöpris lyder: ”För sitt nyskapande arbete med innovationsprocessen, sitt samverkansarbete med samtliga intressenter samt för att arbetsmiljöfrågorna finns med som en röd tråd i hela planerings- och projekteringsarbetet.”

– Alla våra leverantörer ska komma hem friska och hela från sitt arbete, varje dag, det är det absolut viktigaste för mig. En god planering i ett tidigt skede är en av de bästa förutsättningarna för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljö och planering går hand i hand, säger Erik Lundman, projektchef på Trafikverket.

Norconsults uppdrag i att bygga ut Mälarbanan omfattar projektering av VA-omläggning av 500 ledningsobjekt samt att planera och projektera trafikåtgärder för de bil-, cykel och gångvägar som påverkas. Uppdraget omfattar projektets olika faser såsom förstudie, förprojektering, framtagning av bygghandling. Dessutom är Norconsult tekniskt beställarstöd under byggnationen. I projektet använder sig Norconsult av sin standardiserade innovationsprocess, som kan användas på många frågeställningar och därigenom bidra till optimala och kostnadseffektiva lösningar.