Norconsult tar ramavtal med Mälarenergi

Norconsult vinner omfattande ramavtal med Mälarenergi. Foto: Norconsult

Norconsult kammade hem ramavtal inom samtliga utlysta kategorier.

Ramavtalet avser följande: Projektör VA-processanläggning, utredare VA-processanläggning, projektör VA-ledningsnät, utredare VA-ledningsnät, projektering av fjärrvärme samt flödesmätningar.

Takvolymen är 1 160 000 timmar och uppskattade timmar är 10 400 per år. Avtalet är på två år och kan förlängas ytterligare sex år.