Kongahällavägen genom centrala Torslanda överbelastad

Norconsult har uppdraget att skapa underlag för en ny tvärförbindelse mellan Syrhålamotet och Kongahällavägen. Foto: Norconsult

Kongahällavägen som går genom centrala Torslanda är i dag överbelastad, vilket är ett hinder för kommande bebyggelseutveckling. Norconsult har fått i uppdrag av Göteborgs Stad, Trafikkontoret, att ta fram en genomförandestudie samt underlag för en ny detaljplan för en tvärförbindelse mellan Syrhålamotet och Kongahällavägen.

Den tre kilometer långa sträckan kan delas in i tre delar: Bulyckevägen i söder, en mellansträcka i orörd terräng samt Nya Älvegårdsvägen i norr. Förbindelsen kommer även att underlätta för ökat hållbart resande, till exempel cykel.

– Den nya länken syftar bland annat till att fördela trafiken på ett bättre sätt så att centrala Torslanda avlastas, berättar Karin Gamberg, teamchef Trafik.

Enligt Karin Gamberg har uppdraget präglats av ett gott samarbete med beställaren, men också internt där en rad kompetenser är inblandade. En utmaning med projektet har varit att hitta den bästa sträckningen genom den orörda terrängen.

– Det har uppstått många bra och intressanta diskussioner där vi har fått väga olika aspekter mot varandra, säger Karin Gamberg och fortsätter:

– Eftersom arbetet har pågått under pandemin har dessutom en stor del genomförts digitalt, vilket har gått över förväntan.