Sydvästra Skåne utvecklar gemensamt avlopsreningsverk

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk. Foto: VA Syd

Skåne växer och förmågan att hantera den ökade mängden avloppsvatten är avgörande både för att skydda vår vattenmiljö och för att säkra regionens framtida tillväxt. Reningsverket Nya Sjölunda i Malmö är navet i den regionala lösningen. Verket är under planering och för att komma vidare är det viktigt att verkets kapacitet dimensioneras rätt.

De kommuner som berörs och har möjlighet att leda avloppsvatten till Nya Sjölunda är VA Syds medlemmar: Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt Svedala, Staffanstorp och Kävlinge som ännu inte är medlemmar men har möjlighet att ansluta sig.

– Våra gamla reningsverk hänger inte med när omvärlden ställer nya krav. Vi måste bestämma oss för hur ombyggnad och utbyggnad av infrastrukturen ska genomföras. Genom samverkan får vi kostnadseffektivitet och möjlighet att säkra nödvändig teknik och kompetens, säger Joel Olthed, förbundsdirektör på VA Syd. 

Planerna på Nya Sjölunda är resultatet av många år av utredningar och arbete efter tidigare inriktningsbeslut från Lunds kommun och Malmö stad. Bygget av Nya Sjölunda beräknas att ta tio år och det är viktigt att verkets kapacitet dimensioneras rätt. Det senaste året har informationsutbytet och dialogen mellan politiker och tjänstemän intensifierats för att ge kommunerna underlag till beslut.

Projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är en regional helhetslösning för att rena avloppsvatten samt skydda hav och vattendrag i en växande region. Reningsverket Nya Sjölunda utgör navet i en planerad utbyggnad och modernisering, inklusive teknik för läkemedelsrening. En avloppstunnel byggs från Malmö och en motsvarig lösning byggs från Lund.