Nu öppnas den nya bron i Lit för trafik

Klart för trafikstart i Lit. Foto: Trafikverket

Nu öppnas bron över Indalsälven i Lit för all trafik. Ett efterlängtat besked till de boende i Lit och Södra Söre. Bygget av den nya bron har haft gott om utmaningar. Men, nu är den drygt 410 meter långa bron klar att öppnas för all trafik. Den nya bron är både säkrare och smidigare att använda för alla trafikanter.

– Det känns verkligen bra och skönt att nu få lämna ifrån sig en sådan robust och säker bro som vår entreprenör Peab byggt under de senaste tre åren, säger Trafikverkets projektledare, Samuel Nilsson.

Den gamla bron byggdes redan 1933 och var på väg att passera sin tekniska livslängd. Till skillnad mot den gamla, är den nya bron försedd med en separat gång- och cykelbana för att passagen över bron ska bli säkrare för både cyklister och gångtrafikanter.

Den nya bron har varit föremål för utredningar och diskussioner om dess tillkomst i flera decennier. Redan i slutet av 1990-talet inledde dåvarande Vägverket en förstudie, som lade grunden till flera kommande studier, som nu resulterat i den nya bron. Brobygget är också till viss del finansierat av Östersunds kommun och Region Jämtland-Härjedalen.

– Det är bra att den nya bron nu står klar och ger en säkrare passage än tidigare för alla typer av trafikanter, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden för Region Jämtland Härjedalen.