Skåne investerar drygt 415 miljoner i bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Foto: Lisbet Smolka Ringborg

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. Tre projekt i delar av Tomelilla, Svedala och Ystad kommuner delar på drygt 21 miljoner kronor i stöd från Landsbygdsprogrammet.

– Genom dessa tre projekt kommer 487 hushåll, plus företag och fritidsboenden, i olika delar av Skåne få fiberanslutning, vilket är mycket positivt för skånsk landsbygd sägerMatz Hammarström, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Skåne. Han tillägger att det här troligen är de sista stödpengarna Länsstyrelsen har till bredbandsutbyggnad på landsbygden i Skåne för perioden 2014-2020.

Följande projekt beviljas stöd:

1.Ystads landsbygd - Utbyggnad av fiberoptiskt bredband - ÖSY-U05, Ystad Energi AB: 1 240 000 kronor

2. Östra Tomelilla, Teleservice Bredband Skåne AB: 11 407 421 kronor

9. Fibernät Svedala landsbygd Nordväst, Skanova AB: 8 717 919 kronor

Projekten bidrar själva med 21 miljoner genom privata anslutningsavgifter. De beviljade ansökningarna omfattar områden som ingen marknadsaktör anser sig ha möjlighet att bygga ut på kommersiell grund.

Vid beslutstillfället prioriterade Länsstyrelsen bland 9 nio projekt som ansökt om stöd, och som inte prioriterats vid tidigare beslutstillfällen. Dessa projekt ansökte om nästan 33 miljoner kronor sammanlagt. I prioriteringen mellan ansökningarna utgick Länsstyrelsen i första hand från beräknad anslutningsgrad, och i andra hand från antal möjliga anslutningar i de aktuella områdena. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är ett stort antal anslutningar i förhållande till investerade medel.

Länsstyrelsen har, vid totalt fem beslutstillfällen, investerat drygt 415 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet i skånsk bredbandsutbyggnad.