Länsstyrelsen Skåne kritisk till Lynetteholm

Länsstyrelsen Skåne är kritisk till den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamn. Karta: Ramboll

Länsstyrelsen Skåne är fortsatt kritisk till utfyllnaden i Öresund som den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamn innebär. Detta efter att ha gått igenom den oberoende granskningssrapporten av hur flödena i Öresund påverkas av Lynetteholm.

I förra veckan kom det internationella konsultföretaget Deltares med en granskningsrapport av Lynetteholm, något som efterfrågats av Länsstyrelsen Skåne och andra svenska myndigheter som uttryckt oro över vilka miljökonsekvenser utfyllnaden kan få.

– Vi har läst rapporten noggrant och diskuterat den ingående med andra myndigheter, däribland experter på SMHI och Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten bekräftar att utfyllnaden kommer att resultera i en minskning av flödet i Öresund. Samtidigt visar rapporten att minskningen delvis kan kompenseras av att flödet ökar på andra platser i Öresund, säger Carl Lindqvist, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

– Rapportens slutsats är att Lynetteholm sannolikt bara får en liten effekt för flödena i Öresund. Men Länsstyrelsen Skåne anser att utfyllnaden måste ses i relation både till tidigare utfyllnader i Öresund och till pågående infrastrukturprojekt, som exempelvis planerade vindkraftparker. Den kumulativa effekten av alla utfyllnader får sammantaget en negativ påverkan på Öresund. Vi är därför fortsatt kritiska till Lynetteholm, säger Carl Lindqvist och hänvisar till ett liknande ställningstagande inför den föreslagna utfyllnaden i Norra Hamnen i Malmö.

Länsstyrelsen Skåne har invänt mot den utfyllnad som Malmö stad vill göra i Norra Hamnen. Mark- och miljödomstolen gick på samma linje och sa nej till att ge tillstånd för utfyllnaden. Beslutet är överklagat.

– Utfyllnaden i Malmö hamn handlar om 23 hektar. När det gäller Lynetteholm rör det sig om 290 hektar, mer än tio gånger så mycket. Och då har det alltså gjorts otaliga utfyllnader tidigare. Det finns en gräns för hur många utfyllnader Öresund tål och risken är att vi närmar oss den gränsen, säger Kristian Wennberg, tf miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.